HopeBox

Resources

Đường dây nóng về bạo hành gia đình.

024 3333 55 99

Ngôi nhà bình yên

Đừng ngần ngại. Hãy gọi ngay.

 

Domestic Violence Hotline 

024 3333 55 99

Peace House

Don’t hesitate. Call now. 

 

Tìm kiếm các đơn vị phá thai tại Việt Nam?

Vui lòng bấm vào đây.

Where to get an abortion in Vietnam? Click here

National study on Violence against Women in Viet Nam in 2019

Publication date: 2020

Author: MOLISA, GSO and UNFPA

Bạn có đang bị bạo lực gia đình ở Úc không? Bấm vào đây để tìm nguồn trợ giúp bằng tiếng Việt.

 

Are you experiencing domestic violence in Australia? Click here for resources for help in Vietnamese.